top of page

Therapie

1

Oplossingsgerichte therapie

Met het stellen van oplossingsgerichte vragen wordt de aandacht gericht op het ontdekken, bewust maken, behouden en versterken van de krachten en vermogens van de persoon zodat ze daarop voort kun bouwen.

2

Lichaamsgerichte therapie

Deze therapievorm werkt vanuit een holistisch mensbeeld en heeft de intentie om bij tedragen aan je gezondheid op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal, spiritueel als sociaal niveau. 

3

Cognitieve gedragstherapie

Houdt zich bezig met het onderzoeken van gedachten die onze gevoelens, lichamelijke ervaringen en gedragingen beïnvloeden.

“Cognitief” betekent “denkprocessen”, “kennis” en “waarneming”.

Bij deze therapievorm staan dus de gedachten centraal.

3

Psycho-sociale therapie

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naarhun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hunhouding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

bottom of page