top of page

Rouwtherapie

Rouwen is een persoonlijk innerlijk proces van afscheid nemen, herstellen en verder gaan met het leven.

Afscheid nemen en het verwerken van verlies gaat niet zonder verdriet, wanhoop, pijn, angst of woede. Dit vraagt moed!

Rouwtherapie heeft als doel om de cliënt te helpen met zijn/haar verwerkingsproces. Dit is een proces van verandering en aanpassing waarbij je iets of iemand waaraan je zeer gehecht bent loslaat en stappen neemt naar een nieuwe wereld waarin de dierbare op een andere manier is geïntegreerd. Je verbindt jezelf op een andere manier met hem of haar.

Tijdens rouwtherapie luister ik aandachtig naar het verhaal van de cliënt. Ik help hem of haar te begrijpen wat er precies is gebeurd, te leren omgaan met heftige emoties en een manier te vinden om het verlies te integreren in het leven.  Dit doe ik m.b.v. gesprekken en creatieve therapie.

Contact

Meidoorn 32
5666 AS Geldrop
Nederland

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met uw op.

bottom of page