top of page

Lichaamsgerichte (Psycho)Therapie

Het RBCZ waarbij ik als Psychosociaal therapeut ben aangesloten beschrijft Lichaamsgerichte
Psychotherapie als volgt:
Deze therapievorm werkt vanuit een holistisch mensbeeld en heeft de intentie om bij te
dragen aan je gezondheid op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal, spiritueel als sociaal
niveau. De therapeutische relatie tussen jou als cliënt en je therapeut speelt hierbij een
belangrijke rol. Uitgangspunt is dat je lichaam je gehele persoon reflecteert en dat er een
wisselwerking bestaat tussen je lichaam en geest.

Als lichaamsgericht werkende therapeut besteed ik veel aandacht aan de lichamelijke
ervaringen, bewegingen, lichaamscommunicatie, lichaamsbewustzijn/lichaamswijsheid en
de congruentie in verbale en non-verbale expressie. Dit laatste verwijst naar de
overeenkomst tussen de woorden die iemand zegt en de stem/lichaamsuitstraling/houding.

Je lichaam en je geest werken nauw samen en beïnvloeden elkaar. Dat wil zeggen dat
gedachten voor een biologische reactie zorgen en je lichaam kan op iets reageren waardoor
je bepaalde gedachten hierover vormt.


Deze holistische benadering integreert therapeutische interventies met betrekking tot
lichaam, interpersoonlijke relaties en cognitieve processen.
Als een persoon angst voelt in een bepaalde situatie en daardoor geblokkeerd raakt, is het
mogelijk deze blokkade te doorbreken door anders te gaan denken over de situatie
(cognitieve processen) waardoor het lichaam kan ontspannen of via het lichaam door bv.
diep en rustig door te ademen, of het lichaam te ontspannen waardoor je in staat bent over
de angstige situatie anders te denken.
Door het lichaamsbewustzijn, c.q. de bewustwording van lichaamssensaties en de
gevoelsmatige betekenis ervan te versterken wordt cliënten geholpen oude patronen los te
laten en nieuwe patronen te ontwikkelen.

Contact

Meidoorn 32
5666 AS Geldrop
Nederland

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met uw op.

bottom of page