top of page

Psychosociale therapie

Het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) is
de beroepsvereniging waarvan ik lid ben als psychosociaal therapeut. Zij beschrijft
psychosociale therapie als volgt:


“Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar
hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun
houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.
Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het
hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.
In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan
praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst.
Het zelf genezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.”
Als therapeut werk ik vanuit de holistische visie die ervan uitgaat dat de mens als één geheel
wordt gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele facetten
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden.
Kijk ook naar lichaamsgerichte psychologie en Polyvagaaltheorie.

1

Rouw therapie

Rouwtherapie heeft als doel om de cliënt te helpen met zijn/haar verwerkingsproces.

2

Mindfulness

Mindfulness betekent leven met aandacht en helpt je het NU intenser te beleven en je aandacht te richten op dingen die op dat moment gebeuren. 

3

Creatieve therapie

Creatieve therapie is een psychologische therapievorm die gebruik maakt van creatieve uitingen zoals spel, beeldende vormen, tekeningen, lichamelijke expressies, muziek e.d. om innerlijke processen en gevoelens bewust te maken.

3

Polyvagaal therapie

Je leert op een andere manier in het leven te staan die je helpt om op een krachtige manier
om te gaan met momenten van chaos, tegenslagen en verwarring.

bottom of page