top of page

Creatieve therapie

Creatieve therapie is een psychologische therapievorm die gebruik maakt van creatieve uitingen zoals spel, beeldende vormen, tekeningen, lichamelijke expressies, muziek e.d. om innerlijke processen en gevoelens bewust te maken.

Tekeningen

Woorden schieten soms tekort. . . . .

Er gaat zo veel in je om en je weet niet wat het precies is en hoe je dit allemaal kunt verwoorden.

Tekeningen en tekenopdrachten kunnen duidelijk maken hoe we in een situatie staan (letterlijk en figuurlijk), hoe we ons zien, voelen, ons zelf in relatie tot anderen zien en hoe we met bepaalde situaties omgaan.

Door tekeningen/ tekenopdrachten komt onze onbewustheid aan het woord. Gebeurtenissen die we al lang vergeten zijn, maar die onbewust nog steeds invloed hebben op ons gedrag en gevoel komen via tekeningen aan het woord.

Ik vind het altijd boeiend om te zien wat met een persoon gebeurt wanneer hij of zij tekent. De keuze van tekenmateriaal, kleuren, vormen en/of figuren drukken zo veel uit.

In de tekening maak je contact met jezelf, jouw grootste angsten, verdriet, pijn, tekortkomingen, vreugde en ook kwaliteiten die je bezit.

Ik maak gebruik van tekeningen of tekenopdrachten als cliënten last hebben van nachtmerries, vastzitten in een rouwproces, een trauma hebben meegemaakt, niet verder komen in hun persoonlijk proces of zichzelf beter willen leren kennen.

 

Tekeningen gebruik ik regelmatig als diagnostisch middel om duidelijk te krijgen wat de oorzaak is van bepaalde problemen die de cliënt niet kan verwoorden of zelfs niet weet.  Goede voorbeelden zijn nachtmerries of gebeurtenissen uit je vroege kindsheid die elke keer terugkeren en je niet weet wat ze betekenen en waar ze precies over gaan.

Wanneer ik met een persoon in gesprek ga over de tekening gaan we samen op ontdekkingsreis. Dit leidt regelmatig tot genezing omdat we nieuwe dingen ontdekken en deze een plaats kunnen geven in het leven van de persoon.

Dieren

In plaats van tekeningen maak ik soms gebruik van speelgoeddieren/ knuffels of dierkaarten. Elk dier heeft bepaalde karaktereigenschappen die wij mensen herkennen.

In sommige moeilijke situaties zouden we graag bepaalde karaktereigenschappen/krachten willen hebben of bepaald gedrag willen kunnen vertonen. Ik vraag aan mijn cliënt een dier te kiezen waarin hij/zij zich herkend als hij/zij geconfronteerd wordt met dit soort moeilijke situaties. Vervolgens vraag ik een dier te kiezen die de moeilijke situaties wél aankan. We kijken dan samen welke eigenschappen/krachten/gedrag dit dier heeft die ervoor zorgen dat het moeilijke situaties goed aankan. Daarna gaan we onderzoeken wat de persoon nodig heeft om die bepaalde eigenschappen of krachten te kunnen ontwikkelen of zich op een bepaalde manier te kunnen gedragen.

Contact

Meidoorn 32
5666 AS Geldrop
Nederland

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met uw op.

bottom of page