top of page

Polyvagaaltheorie

De Polyvagaaltheorie is ontwikkeld in 1994 door Dr. Stephen Porges.
Zijn theorie beschrijft hoe we ons zenuwstelsel kunnen gebruiken om veiligheid en kracht te
voelen ook al bevinden we ons in gevaarlijke en bedreigende situaties.
Door onze evolutionaire geschiedenis heen hebben we als sociale zoogdieren een systeem
ontwikkeld dat ons helpt om onze reacties op dreigingen af te zwakken of te verzachten
door middel van de gewaarwording van veiligheid.

Als ons autonome zenuwstelsel bekwaam genoeg is, zijn we veerkrachtig en zullen we een
gevoel van veiligheid ervaren. Die toestand maakt spontane sociale betrokkenheid mogelijk.
Zitten we echter vast in een verdedigende toestand dan is een gevoel van veiligheid veel
minder makkelijk te bereiken.

Hoe kunnen we dit bewerkstelligen?

Als eerste moeten we ons bewust worden van de neurofysiologische processen in ons
lichaam die betrokken zijn bij het ervaren van veiligheid, gevaar en levensbedreiging. Daarna
moeten we beseffen hoe krach
tig ons onbewust vermogen is om signalen van veiligheid en
gevaar op te sporen. Ten slotte moeten we leren door middel van bepaalde oefeningen om
de veranderingen in ons autonoom zenuwstelsel op te merken.
Porges vat dit alles als volgt samen: ”we moeten ons zenuwstelsel trainen om meer
zelfbewustzijn te creëren, ons vermogen tot zelfregulatie te vergroten en zodoende meer
veerkracht te ontwikkelen.”


Als we geconfronteerd worden met een probleem en ons zenuwstelsel helpt ons om
veiligheid en verbondenheid te voelen dan zullen we op een heel andere manier naar het
probleem kijken en zien we andere opties en nieuwe mogelijkheden. Als je verankerd bent in
je eigen veiligheid voel je de veerkracht waarmee je om kan gaan met moeilijke, gevaarlijke
en levensbedreigende situaties.
Je leert op een andere manier in het leven te staan die je helpt om op een krachtige manier
om te gaan met momenten van chaos, tegenslagen en verwarring.

Contact

Meidoorn 32
5666 AS Geldrop
Nederland

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met uw op.

bottom of page