top of page

Cognitieve Gedragstherapie

Het is vroeg in de avond en uw partner had al lang thuis moeten zijn van werk. U kijkt op de klok en denkt:  “Waar blijft hij/zij nou? Zeer waarschijnlijk blijft hij iets langer op het werk om een belangrijke taak af te maken.” U voelt dat U trots bent op uw partner die werk zo serieus neemt en u gaat ontspannen door met koken. U kunt ook denken: “Ik begrijp helemaal niet waar hij/zij blijft. Hij/zij heeft vast weer niet op de tijd gelet en is voor de zoveelste keer te laat voor eten.” U merkt dat u boos wordt op uw partner en u bedenkt met een kloppend hart hoe u hem/haar hierop aan kunt spreken zodra hij/zij naar huis komt. Tenslotte kunt u ook denken: “Oh, als hij/zij maar geen ongeluk heeft gehad en verwond is geraakt.” U voelt angst opkomen en u loopt met een kloppend hart door het huis.

Cognitieve gedragstherapie houdt zich bezig met het onderzoeken van gedachten die onze gevoelens, lichamelijke ervaringen en gedragingen beïnvloeden.

“Cognitief” betekent “denkprocessen”, “kennis” en “waarneming”.

Bij deze therapievorm staan dus de gedachten centraal. Men gaat ervan uit dat alle gebeurtenissen neutraal zijn en wij gebeurtenissen door onze waarneming oftewel de manier waarop wij over deze gebeurtenis denken, een betekenis geven. Vervolgens reageren we op een bepaalde manier op de gebeurtenis.

Dus, onze waarneming van een gebeurtenis (zoon is laat) bepaald hoe wij gevoelsmatig (trots, boos of bang), lichamelijk (ontspannen, kloppend hart, zwetende handen) en gedragsmatig

(doorgaan met koken, reactie op uw partner bedenken, door het huis lopen) daarop reageren.

De behandeling ziet als volgt uit.

Als eerste is het belangrijk om de negatieve gedachten die over het probleem of de klachten opkomen op te sporen en erachter te komen welke vervelende gevoelens ze oproepen. Dit is soms niet zo makkelijk omdat deze gedachten in de loop der tijd spontaan of automatisch opkomen, zodat men zich daar niet meer echt bewust van is.

Wanneer de negatieve automatische gedachten duidelijk omschreven zijn wordt gekeken of ze kloppen met de werkelijkheid. De cliënt leert nu nieuwe, positieve en meer realistische gedachten te formulieren en deze in bepaalde situaties toe te passen. Deze positieve gedachten roepen vervolgens positieve gevoelens, lichamelijke reacties en gedrag op.

 

De duur is over het algemeen 10 – 12 sessies en van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij tussen de sessies veel oefent.

Contact

Meidoorn 32
5666 AS Geldrop
Nederland

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met uw op.

bottom of page